Tapety z biegiem czasu cią­gle nas zaskakują. Dzięki ogrom­nemu wach­lar­zowi kolorów i wzorów cały czas są na topie i bez prob­lemu zna­j­dują chęt­nych do ekspery­men­towa­nia z nimi we wnętrzach. Najbardziej pop­u­larne i klasy­czne — tapety papierowe — dają duże możli­wości w zakre­sie kre­owa­nia ści­en­nego designu, jed­nak coraz więk­sze zain­tere­sowanie rodzą te winy­lowe. Dlaczego? Tapety winy­lowe są o wiele bardziej trwałe od tych na papierze, przez co umożli­wiają solidne i łatwiejsze umo­cow­anie. Mogą mieć gładką lub ostrą, wzorzystą struk­turę, a dzięki takim rozwiązan­iom można w łatwy i mało inwazyjny sposób ukryć niedoskon­ałości tynku zna­j­du­jącego się na ścianie.

Jedną z najwięk­szych zalet tapet winy­lowych jest fakt, że doskonale prze­puszczają powi­etrze, przez co nadają się do stosowa­nia w łazience czy nawet w kuchni, w której jak wiadomo – poziom zabrudzeń jest dużo wyższy. Dzięki zas­tosowa­niu trwałej powłoki winy­lowej nie straszna jej codzi­enna eksploat­acja, można ją więc czyś­cić, a nawet szorować zwykłą gąbką – umożli­wia to zachowanie wybranego wzoru przez długie lata, w odróżnie­niu od zwykłego – papierowego tworzywa, które prze­cież możemy łatwo zniszczyć. Dużym plusem jest to, że tapety winy­lowe w prosty sposób usuwa się ze ścian, jeśli więc nam się znudzi – nic prost­szego - można ją zdjąć bez namacza­nia, nawet na sucho. Na rynku możemy znaleźć tek­stury wyglą­da­jące jak kamień, są to tapety w wer­sji 3D, doskonale imi­tu­jące nat­u­ralną cegłę lub mur, czyniąc każdą syp­i­al­nie, salon czy przed­pokój niezwykle ciekawym, przestrzen­nym i nowoczes­nym. Do wyboru mamy różne odcie­nie dzięki czemu łatwo dopa­su­jemy wszys­tko pod siebie. Dostępne są również tapety winy­lowe na fizelinie.

Co to takiego? Nie smaru­jemy kle­jem tapet na fizelinie, a jedynie ściany. Dostęp­nych jest ogromna ilość wzorów – od panoram miast, przez wzorzyste rośliny, po urocze proste paski. Na pro­dukt ten decy­du­jemy się, gdy mamy prob­lem z nierównoś­cią ściany, wyrównują one bowiem wsze­lakiej maści niedoskon­ałości, wygłuszają wnętrze oraz chronią przed utratą tem­per­atury. Oczy­wiś­cie są jak najbardziej zmy­walne, co pomaga w łatwym usuwa­niu codzi­en­nych zanieczyszczeń. Do tego celu uży­wamy wilgo­t­nej szmatki lub — jeśli pro­du­cent poz­woli – nawet gąbki czy szc­zotki.

Tapety te mają uni­w­er­salne i sze­rokie zas­tosowanie – ze względu na tworzywo, z jakiego zostały wyko­nane, nadają się do stosowa­nia niemal w każdym wnętrzu. Kolorowe tapety dodają dynamiki, spoko­jne poma­gają się wyciszyć. Dobrze sprawdzają się w poko­jach dziecię­cych te w kolorach pastelowych czy o bajkowych motywach, na przykład kotki, pieski, misie i samo­chody. Ciekawym rozwiązaniem do salonu mogą być tapety z moty­wem cegły, bam­busa, do łazienek – te w kwiaty. Jeśli chodzi o cenę – wszys­tko zależy od tego co dla siebie wybierzemy. Droższe oczy­wiś­cie będą te z moty­wem przestrzen­nym, wys­ta­ją­cym nieco ze ściany.