Tapeta to zde­cy­dowanie jeden z najpop­u­larniejszych ele­men­tów wykończenia wnętrz, jaki sto­su­jemy na ścianach. Sze­roka gama rodza­jów pod wzglę­dem tek­stury, kolorów czy wzorów umożli­wia zas­tosowanie ich niemal w każdym pomieszcze­niu. Najchęt­niej wyko­rzysty­wane to oczy­wiś­cie te papierowe – ze względu na niską cenę wybier­ane są najczęś­ciej. Dostępne są jed­nak również tapety winy­lowe – umożli­wia­jące zas­tosowanie tek­stury 3D (cegła, mur lub kamień), odporne na zabrudzenia i uszkodzenia mechan­iczne. Tapetami zdo­bimy głównie ściany, gdyż właśnie do tego zostały przez­nac­zone, ale często nakleja się je również na sufity i meble.

Ide­al­nie kom­ponują się z każdym poko­jem, salonem kuch­nią czy łazienką, zmieni­a­jąc je w luk­su­sowe, przestrzenne, pełne stylu wnętrze. Do salonów pole­cane są wzorzyste tek­stury jak na przykład bam­bus, geom­e­tryczne ksz­tałty, kamień czy wszelkiego rodzaju panoramy. W syp­i­alni czy łazience warto zde­cy­dować się na spoko­jne, przy­jemne dla oka ksz­tałty lub ciepłe, pastelowe kolory. Dzięki tak wielkiej dostęp­ności prawie nieogranic­zonych wzorów tapety dają nam wręcz nieogranic­zone pole do popisu. Oczy­wistą zaletą jest ich niesamow­ity wygląd, aczkol­wiek łączą w sobie też inne cechy. Wygładzają i wyrównują ściany, poma­gają utrzy­mać ciepło i wygłuszają. Warto jed­nak zauważyć, że możemy je wyko­rzys­tać do stworzenia deko­racji innego typu. Najłatwiejszym z takich rozwiązań jest po prostu opraw­ie­nie kawałka tapety w ramkę i powiesze­nie go na ścianie. Obraz zaw­ieszamy oczy­wiś­cie w miejscu, w którym tego wzoru nie uży­wal­iśmy wcześniej. Dodatkowo mate­riał ten ide­al­nie nadaje się do ory­gi­nal­nego deko­rowa­nia mebli lub po prostu ich zwykłego odświeże­nia.

Przy jed­no­litej, gład­kiej powierzchni tapet papierowych zabieg ten może przy­wró­cić naszym sprzę­tom nowoczesny, ciekawy wygląd. Zas­tosowanie tapety w roli okładziny meblowej to świetny i bardzo niekon­wencjon­alny pomysł. Wybraną szafkę czy komodę możemy po prostu okleić, oczy­wiś­cie uprzed­nio mierząc i dopa­sowu­jąc do jej wielkości wybrany frag­ment tapety. Jed­nym z ciekawszych rozwiązań jest udeko­rowanie tapetą parawanów, zagłówków łóżka czy tyl­nich ścian regałów. W tym celu można użyć pozostałości po naszej tapecie. Łącząc kilka innych, różnych od siebie wzorów można zyskać niesamow­ity i zaskaku­jący efekt, szczegól­nie gdy nasze regały są przedzielone półkami.

Stołowy blat to również ide­alna powierzch­nia na której tapeta sprawdzi się doskonale. Jeśli stół jest wyko­nany z drewna lub płyty wiórowej nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaryzykować i dać się ponieść fan­tazji. Możemy zro­bić to na dwa sposoby – deko­ru­jąc całość, równomiernie obkle­ja­jąc tapetą lub wyci­na­jąc tylko poszczególne frag­menty – jak na przykład kwiaty. Tapeta posłuży również przy ele­men­tach wyko­nanych ze szkła, wystar­czy pod­kleić ją od wewnętrznej strony. Uzyskamy w ten sposób ciekawy efekt, a nasz wzór będzie dodatkowo zabez­piec­zony z zewnątrz co uniemożliwi jego zniszcze­nie. Nietuzinkowym pomysłem jest również uży­cie mate­ri­ału do ozdo­bi­enia talerzy, pod­kładek na stół czy nawet abażurów.