Foto­tapeta do mieszkania

Chcesz odnowić wys­trój wnętrz swo­jego mieszka­nia? Najlep­szym sposobem jest udeko­rowanie wybranej ściany foto­tapetą. Zna­jdziemy je w sklepach stacjonarnych w Warsza­wie jak i sklepach inter­ne­towych. Wybór jest przeogromny. Jak więc wybrać odpowied­nią fototapetę?

Foto­tapeta w kuchni
Kuch­nia to miejsce, które nazy­wane jest „sercem domu”. To właśnie w tym miejscu pow­stają niezwykłe zapachy niedziel­nego obiadu przy­pom­i­na­jące czasy dzieciństwa. Warto urządzić ją tak, aby czuć się w niej jak najlepiej. Wybier­a­jąc wzór foto­tapety zas­tanów się, czy ma ona być moty­wem prze­wod­nim czy raczej dopełnie­niem wys­troju. Jeżeli Twoja kuch­nia jest mała należy uważać z dodatkami. Nie warto prze­do­brzyć bo pomieszcze­nie stanie się zagra­cone — a takiego efektu nikt nie chce. Do małych pomieszczeń wybierz jasną foto­tapetę — taki dodatek sprawi, że kuch­nia wyda się opty­cznie więk­sza. Zachowanie bal­ansu i porządku jest bardzo ważne. Zde­cy­duj się na delikatny wzór, który pięknie udeko­ruje wnętrze kuchni. Nato­mi­ast jeśli masz kuch­nię o dużej powierzchni to spoko­jnie możesz poz­wolić sobie na więcej sza­leństwa. Tutaj świet­nie sprawdzą się duże foto­tapety, które będą stanow­iły motyw prze­wodni kuchni. Jeśli kolory Two­jej kuchni to beż i brąz, świet­nie sprawdzi się foto­tapeta przed­staw­ia­jąca głębię lasu. Zieleń nat­u­ral­nie łączy się z brązem i daje przy­jemny dla oka obraz. To tylko jeden z pomysłów, a jest ich setki. Na pewno zna­jdziesz odpowiedni dla siebie.

Pokój małego dziecka
Tutaj wybór nie jest tak prosty i oczy­wisty jak mogłaby się wydawać. Jaki motyw wybrać? Jakie kolory? Nasy­cone i kon­trastowe czy nat­u­ralne? Warto wiedzieć, że dziecko znacznie moc­niej reaguje na kolory niż dorośli. Odcie­nie ścian, foto­tapet i dodatków w pokoju wpły­wają na pobudze­nie dziecka lub sprawią, że staje się spoko­jniejsze. Pokój dla niemowlaka musi być przys­tosowany do jego potrzeb. Zmysły niemowlaka są bardzo wyczu­lone, więc nie sza­le­jmy z jaskrawymi kolorami i wzo­rami. Postawmy na pastelowe har­moni­jne foto­tapety. Gdy dziecko zacznie doras­tać warto dodać konkretne kolory i dodatki. O tym jakie to będą kolory będzie decy­dować płeć dziecka. Dla chłopca dobierzmy kolory niebieskie lub zielone a dla dziew­czynki róż oraz pomarańcz. Wspólne kolory dla obu płci to mię­towy, szary lub żółty.