Rolety rzym­skie, nazy­wane niekiedy także żaluz­jami rzym­skimi, to nie tylko sty­lowa ozdoba okna. To również sposób na to, by schować się przed wścib­skim okiem sąsi­adów i móc napawać nieskrępowaną pry­wat­noś­cią, jak również zaciem­nić pomieszcze­nie i cieszyć półm­rok­iem. Ten funkcjon­alny, jak i niezwykle este­ty­czny trend pojawia się w coraz więk­szej ilości domów i mieszkań. Dzięki uni­w­er­sal­ności żaluzji rzym­s­kich można je zas­tosować prak­ty­cznie w każdym pomieszcze­niu oraz dopa­sować do konkret­nego kli­matu i kolorystyki wnętrza. W sprzedaży jest naprawdę ogromny wybór tkanin, zarówno gład­kich jak i wzorzystych.

Rolety rzym­skie w har­monii z różnymi sty­lami aranżacji wnętrz

Bogato zdo­bione, wzorzyste żaluzje rzym­skie z fal­banami będą cen­tral­nym punk­tem wnętrza, wobec czego uwaga gości będzie się kierować właśnie na nie. Dobrze więc, jeżeli reszta aranżacji w pobliżu tego punktu będzie dość skromna. Jed­no­lita roleta w stonowanej bar­wie zaś będzie deko­racją bardziej sub­telną. Wzór oraz kolor dobierać również do styl­istyki mieszka­nia. Obec­nie panu­jący trend skan­dy­nawski wymaga szarych lub białych rolet bez wzorów. Osoby zafas­cynowane ostat­nio mod­nymi akcen­tami Maroko, mogą zaś wybrać roletę z marokańską kon­iczyną. W takiej sytu­acji inne tkaniny, jak dywan czy narzuta, powinny być utrzy­mane w skrom­niejszym tonie. Do rustykalnego wnętrza będzie pasowała rzym­ska roleta w kwiaty czy w pastelowym kolorze. Podob­nie jest ze stylem roman­ty­cznym. Do klasy­cznych aranżacji można dobrać zarówno białe rolety, jak i na przykład zde­cy­dować się na wyrazistą barwę, która będzie domi­nować we wnętrzu. Tym kluczem warto się także posłużyć przy urządza­niu wnętrza nowoczes­nego. Jeden kolor może grać tutaj rolę prze­wod­nią, zaś reszta dodatków powinna pozostać w spoko­jniejsze kolorystyce.

Do pokoju dzi­en­nego lub syp­i­alni

Biorąc pod uwagę funkcjon­al­ność rolet rzym­s­kich, można wyróżnić te prze­puszcza­jące światło w stop­niu znacznym, niewielkim oraz te prawie całkowicie zaciem­ni­a­jące. W dużej mierze zależy to od gęs­tości i grubości mate­ri­ału i jego kolorystyki. W sprzedaży można znaleźć także rolety duo, które speł­ni­ają rolę zaciem­ni­a­jąca jak zasłona i prze­puszcza­jącą światło jak firanka. Oczy­wiś­cie warto dokonać wyboru na pod­stawie włas­nych potrzeb, jed­nakże zazwyczaj do syp­i­alni są wybier­ane rolety rzym­skie bardziej zaciem­ni­a­jące, zaś do pokoju dzi­en­nego, te, które pozwalają się w więk­szym stop­niu cieszyć słońcem. Czym się kierować przy wyborze mate­ri­ału na rolety? Z pewnoś­cią nie może on być zbyt ciężki i szty­wny, ponieważ on sprawia, że gadżet źle się układa. W prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnych rolet, te rzym­skie zdają się spraw­iać wraże­nie bardziej ele­ganc­kich. Jeżeli osoba aranżu­jąc wnętrze, ma zamiar osiągnąć właśnie taki efekt, to najlep­szy wybór. Na rynku bez prob­lemu można znaleźć zarówno rolety szyte na miarę, jak i te już gotowe, które mon­tuje się samodziel­nie lub przy pomocy wyk­wal­i­fikowanej firmy, ofer­u­jącej oprócz sprzedaży rolet również taki ser­wis. Nawet posi­adacze okien dachowych mogą się cieszyć role­tami rzym­skimi, jed­nakże w takim wypadku nieco inaczej wygląda ich konstrukcja.