Nasza firma ofer­uje duży wybór żaluzji po to, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W naszym asorty­men­cie znaleźć można żaluzje wyko­nane z różnych mate­ri­ałów, a także w kilku wari­antach rozmi­arów lameli. W naszej ofer­cie zna­j­dują się żaluzje: drew­ni­ane, bam­bu­sowe, skórzane oraz wyko­nane z PVC i tkanin. Za sprawą wielości mate­ri­ałów mogą one być dodatkiem do pomieszczeń zarówno pry­wat­nych, jak i często odwiedzanych.

Żaluzje drew­ni­ane i bam­bu­sowe na pewno spodobają się tym osobom, które cenią sobie ele­gancję i este­tykę oraz eko­log­iczne mate­ri­ały. Wyko­nane z nat­u­ral­nego surowca osłony do okien świet­nie sprawdzą się w każdym wnętrzu o klasy­cznym stylu. Nadadzą pomieszcze­niu uroku i szyku. Pięknie wkom­ponują się w każdy wys­trój i spowodują, że nasze mieszkanie będzie niezwykle przy­tulne. Wyko­rzys­tanie ich do wys­troju firmy lub pub­licznej placówki nada tym miejs­com pro­fesjon­alny wygląd i pokaże nasz wyszukany gust. Kon­strukcja drew­ni­anych oraz bam­bu­sowych żaluzji jest bardzo prosta, dzięki czemu są łatwe w obsłudze i wspaniale się prezen­tują. Mate­riał, z którego są wyko­nane nie nagrzewa się, więc można za ich pomocą uchronić się przed upałem. Żaluzje te charak­teryzuje wysoka jakość oraz pre­cyzja wyko­na­nia. Odz­naczają się także dużą trwałoś­cią, co sprawia, że jest to inwest­y­cja na długie lata.

Kole­jnym ofer­owanym przez nas rodza­jem żaluzji są te wyko­nane z tkaniny skórzanej. Są to niezwykle ekskluzy­wne i wyszukane osłony do okien, które skradną serce każdemu, kto kocha nowoczes­ność i ory­gi­nal­ność. Dzięki nim wyróżn­imy się na tle innych. Żaluzje skórzane ze względu na ich niezwykłą ele­gancję chęt­nie wyko­rzysty­wane są w miejs­cach, które pełnić mają funkcję reprezen­ta­cyjną. Doskon­alę sprawdzą się w pomieszczeni­ach biurowych, salach kon­fer­en­cyjnych, sty­lowych aparta­men­tach, a nawet w domowym zaciszu, jeśli staw­iamy na ory­gi­nal­ność i luk­su­sowy wygląd. Pod­stawę żaluzji skórzanych stanowią listwy, które następ­nie pokrywa się mate­ri­ałem. Powoduje to, że osłony są wytrzy­małe. Odpowied­nia grubość i stop­niowal­ność zaciem­nienia pomieszczeń pozwalają na skuteczną ochronę przed słońcem, co szczegól­nie ważne jest pod­czas pracy oraz oglą­da­nia mate­ri­ałów cyfrowych w cza­sie szkoleń czy kon­fer­encji. Żaluzje są wyko­nane solid­nie i pro­fesjon­alne. Ich wysoka jakość zapew­nia nieza­wod­ność oraz wygodne użytkowanie.

Oprócz żaluzji wyko­nanych z drewna, bam­busa oraz ze skóry, posi­adamy w swoim asorty­men­cie także żaluzje z PVC. Są one najczęś­ciej wybier­anymi osłon­ami na okna, a to ze względu na swoją uni­w­er­sal­ność i niezobow­iązu­jący wygląd. To najbardziej klasy­czne żaluzje, które świet­nie sprawdzą się przy min­i­mal­isty­cznych wnętrzach. Wyko­nane są z tworzywa, które bardzo łatwo się czyści. Pasują do mieszkań oraz do pomieszczeń biurowych. Nie prze­puszczają światła i są bardzo łatwe w obsłudze, a także wyjątkowo wytrzymałe.

Ofer­owane przez nas żaluzje posi­adają lamele o różnych sze­rokoś­ci­ach do wyboru: 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, oraz 75 mm, przy czym ostat­nia sze­rokość jest możliwa tylko przy wer­sji drewnianej.