ANDREW MAR­TIN

am
am

Andrew Mar­tin to założona w 1978 roku bry­tyjska firma ofer­u­jąca sze­roki wybór tkanin i tapet inspirowanych unikalną mieszanką kul­tur, czasu i przestrzeni. Na tle innych marek Andrew Mar­tin wyróż­nia się niepow­tarzal­nym stylem, który har­moni­jnie łączy kolory i wzor­nictwo ze wszys­t­kich zakątków świata w spójny i ele­gancki sposób. Rezul­tatem jest wyrafi­nowany, eklek­ty­czny design będący połącze­niem klasyki, nowoczes­ności, stylu glam­our i dawnych tradycji.