Khroma

Khroma to bel­gi­jski pro­du­cent tapet. Firma ist­nieje od 1850r. Ele­gancja za przys­tepną cenę.