SAND­BERG

sandberg cover
sand­berg cover

Sand­berg to szwedzki pro­du­cent tapet i tkanin. Ory­gi­nalne połączenia kolorów i wzorów wyróż­ni­ają Sand­berga spośród innych firm. Sand­berg pro­dukuje tapety we włas­nej fab­ryce. Pastelowa kolorystyka to znak rozpoz­naw­czy tej marki.

Tu mozna zobaczyć jak to jest zro­bione https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​F​o​B​s​p​k​n​z​Y​x​I