ZOF­FANY

Wallpaper-and-Frames-2 cover
Wallpaper-​and-​Frames-​2 cover

Zof­fany to luk­su­sowa, bry­tyjska marka pro­duku­jąca tapety, założona w 1983 r. Pier­wsza kolekcja tapet Zof­fany została oparta na repro­dukcji his­to­rycznych tapet z Tem­ple Newsam, Tudor-​Jacobean, zna­j­du­ją­cych się w wiejskim domu w Leeds, York­shire. Dziś pro­dukty Zof­fany można znaleźć w licznych domach pry­wat­nych i luk­su­sowych hotelach na całym świecie. Firma jest również znana ze swo­jego archi­wum ory­gi­nal­nych doku­men­tów, które obe­j­mują bogate sploty, luk­su­sowe aksamity i bogate pokrycia ści­enne, piec­zołowicie zebrane z całego świata za pośred­nictwem aukcji i darow­izn od klien­tów Zof­fany. Część z nich pochodzi z 17 i 18 wieku. Pro­dukcja odbywa się w Wielkiej Brytanii.

https://​www​.zof​fany​.com/​b​l​o​g​s​/​t​h​e​-​b​r​u​s​h​s​t​r​o​k​e​-​o​f​-​t​h​e​-​a​r​t​i​s​t​/