Inkiostro Bianco

coveri
coveri

Inkiostro Bianco to włoska marka pro­duku­jąca foto­tapety pod wymiar ściany. Kilku­nastu artys­tów pro­jek­tuje zaskaku­jące wzory.

Link do Art­stów http://​www​.inkiostro​bianco​.com/​e​n​/​a​r​t​i​s​t​s​-​d​e​s​i​g​n​e​r​s​/