Ligne Pure

pristine_manila_circle_1_2
pristine_​manila_​circle_​1_​2
lovetapis-ligne-pure-209-001-990-170x240
lovetapis-​ligne-​pure-​209001-​990-​170x240
pristine_cubes_1
pristine_​cubes_​1
pristine_mariko_1
pristine_​mariko_​1
pristine_poppy_frame_1
pristine_​poppy_​frame_​1
5
5
1
1
2
2
3
3
4
4
Reflect 234.001.200
Reflect 234.001.200
Reflect 234.001.700
Reflect 234.001.700
Reflect 234.001.900
Reflect 234.001.900
Transform 229.001.100
Trans­form 229.001.100
Transform 229.001.500
Trans­form 229.001.500
Transform 229.001.900
Trans­form 229.001.900
Transform 230.001.900
Trans­form 230.001.900
Transform 231.001.700
Trans­form 231.001.700
Transform 232.001.110
Trans­form 232.001.110
184_001_0_00000_2000300_r
184_​001_​0_​00000_​2000300_​r
219_001_0_00500_2000300_r
219_​001_​0_​00500_​2000300_​r
Love 233.001.990
Love 233.001.990
045_069_0_00990_2000295_h
045_​069_​0_​00990_​2000295_​h
222_001_0_00100_2000300_r
222_​001_​0_​00100_​2000300_​r
223_001_0_00900_2000300_r
223_​001_​0_​00900_​2000300_​r

LIGNE PURE to bel­gi­jska marka, zawsze była syn­on­imem pro­duktu wyko­nanego z najwyższej jakości mate­ri­ałów w połącze­niu z trady­cyjnym rzemiosłem i ele­ganckim designem . Kiedy po raz pier­wszy wprowad­zone ręcznie tkane dywany, otworzył się zupełnie nowy świat kreaty­wności. Tłu­maczymy kreaty­wność i wyobraźnię na pię­kno, które har­mo­nizuje się z każdym stylem wnętrza. Wychodzą one od klasy­cznej pros­toty aż do eksponatów wyz­nacza­ją­cych nowe trendy i nowe pomysły, orzeźwia­jące połącze­nie stylu z jakoś­cią usług w przys­tęp­nej cenie.