ELITIS

cover elitis
cover elitis

ELITIS to pro­du­cent ekskluzy­wnych tapet i oklein ści­en­nych. Firma została założona przez Patrice Mar­raud de Grottes w 1988 roku. Swoje inspiracje czer­pie z natury. Wzor­nictwo Elitis odzwier­ciedla typowe cechy fran­cuskiego stylu: umiejęt­ność miesza­nia klasyki z nowoczes­noś­cią, skłon­ność styl­isty­cznych żartów oraz dbałość o najwyższą jakość wyko­na­nia i trwałość produktu.