ZURYCH

KT 1820104 aranzacja
KT 1820104 aranzacja
0672B4E6D969-1372
0672B4E6D969-​1372
KT 1820704 aranzacja
KT 1820704 aranzacja
KT 1820605 aranzacja
KT 1820605 aranzacja
KT 1820900 aranzacje
KT 1820900 aranzacje
KT 1821002 aranzacje
KT 1821002 aranzacje
KT 1821105 aranzacje
KT 1821105 aranzacje
KT 1821202 aranzacje
KT 1821202 aranzacje
KT 1821400 aranzacje
KT 1821400 aranzacje
KT 1821508 aranzacje
KT 1821508 aranzacje
KT 1821804
KT 1821804
KT 1821805
KT 1821805
KT 1821807
KT 1821807
KT 1821905
KT 1821905
KT 1821912
KT 1821912
KT 1820100
KT 1820100
KT 1820104
KT 1820104
KT 1820110
KT 1820110
KT 1820124
KT 1820124
KT 1820200
KT 1820200
KT 1820201
KT 1820201
KT 1820502
KT 1820502
KT 1820505
KT 1820505
KT 1820507
KT 1820507
KT 1820508
KT 1820508
KT 1820510
KT 1820510
KT 1820512
KT 1820512
KT 1820514
KT 1820514
KT 1820516
KT 1820516
KT 1820518
KT 1820518
KT 1820520
KT 1820520
KT 1820524
KT 1820524
KT 1820525
KT 1820525
KT 1820534
KT 1820534
KT 1820602
KT 1820602
KT 1820604
KT 1820604
KT 1820605
KT 1820605
KT 1820608
KT 1820608
KT 1820612
KT 1820612
KT 1820630
KT 1820630
KT 1820704
KT 1820704
KT 1820706
KT 1820706
KT 1820708
KT 1820708
KT 1820710
KT 1820710
KT 1820900
KT 1820900
KT 1820910
KT 1820910
KT 1821000
KT 1821000
KT 1821002
KT 1821002
KT 1821006
KT 1821006
KT 1821010
KT 1821010
KT 1821020
KT 1821020
KT 1821105
KT 1821105
KT 1821202
KT 1821202
KT 1821205
KT 1821205
KT 1821207
KT 1821207
KT 1821400
KT 1821400
KT 1821401
KT 1821401
KT 1821408
KT 1821408
KT 1821500
KT 1821500
KT 1821501
KT 1821501
KT 1821508
KT 1821508
KT 1821518
KT 1821518
KT 1821608
KT 1821608
KT 1821610
KT 1821610
KT 1821628
KT 1821628

Tapety pro­du­centa STU­DIO 465 z kolekcji ZURICH to propozy­cja dla miłośników delikat­nej, nowoczes­nej ele­gancji. Zna­jdziemy tu motywy o geom­e­trycznych, nieskom­p­likowanych for­mach, efek­towne, wypukłe tek­stury, dyskret­nie lśniące powierzch­nie, kropeczki to charak­terysty­czne dla tej kolekcji ele­menty. Te niesamowite wzory to doskon­ała propozy­cja dla osób prag­ną­cych stworzyć luk­su­sowe wnętrze z nutą świeżości. Prze­waża­jąca kolorystyka szarości i beżów została uzu­pełniona bar­wnymi akcen­tami gryn­sz­panu, granatu, pomarańczu i jas­nej zie­leni, turkusu.

Wymi­ary rolki to 53cm x 10m