Chris­t­ian Lacroix

Marka Chris­t­ian Lacroix została wykre­owana w roku 1987 przez grupę LVMH. Lacorix pracu­jący wów­czas jako dyrek­tor artysty­czny zaskoczył wszys­t­kich wprowadza­jąc bajecznie sple­ciony styl pochodzący po części z baroku, a po części ze świata teatru. Zaskaku­jące połącze­nie kolorów, deseni i form zostało doce­nione w świecie mody, a gwiazdy takiego for­matu jak Madonna, Julianne Moore oraz Uma Thru­man ubier­ały się u Lacroix.

Dziś pro­dukty marki Lacroix sprzedawane są w 5500 placówkach na całym świecie. Oprócz akce­soriów skórzanych, zegarków, oku­larów, biżu­terii, krawatów marka Lacroix pro­ponuje kolekcje tkanin, tapety, poduszki, porce­lanę. Marka Chris­t­ian Lacroix reprezen­tuje wartości pon­ad­cza­sowe, jest nowoczesna i dynamiczna.