Design­ers Guild

1499_Tricia_Guild_AW13
1499_​Tricia_​Guild_​AW13

Jak na kraj pochodzenia przys­tało, Design­ers Guild to bry­tyjska marka z trady­c­jami. W 1970 r. założyła ją uznana pro­jek­tan­tka Tri­cia Guild, która do dzisiaj kieruje tą rozpęd­zoną, pełną inspiru­jącego piękna maszyną. Pomaga jej w tym brat Simon Jef­freys pias­tu­jący stanowisko dyrek­tora wykon­aw­czego. Myślą prze­wod­nią marki jest łącze­nie kreaty­wności z innowa­cyjnoś­cią na najwyższym poziomie. W jej ofer­cie zna­jdziemy bogato zdo­bione tapety, tkaniny obi­ciowe, poduszki i pledy, ale również meble, dywany i drobne dodatki. Sprzedawane są w ponad 60 salonach na całym świecie.