Con­tem­po­rary Restyled

Cole & Son - Contemporary Restyled - Hicks' Grand 95-6034 (863x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Hicks« Grand 956034 (863×1280)
hicks grand blue
hicks grand blue
Cole & Son - Contemporary Restyled - HIcks'Hexagon 95-3016 (867x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — HIcks’Hexagon 953016 (867×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Palm Jungle 95-1003 (865x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Palm Jun­gle 951003 (865×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Flamingos 95-8048 (862x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Flamin­gos 958048 (862×1280)
Flamingos
Flamingos
Cole & Son - Contemporary Restyled - Orchid 95-10054 (866x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Orchid 9510054 (866×1280)
orchid grey
orchid grey
Cole & Son - Contemporary Restyled - Summer Lily 95-4023 (862x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Sum­mer Lily 954023 (862×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Rajapur 95-2063 (865x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Rajapur 952063 (865×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Malabar 95-7042 (866x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Mal­abar 957042 (866×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Cow Parsley 95-9053 (865x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Cow Pars­ley 959053 (865×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Pompeian 95-11059 (865x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Pom­peian 9511059 (865×1280)
Cole & Son - Contemporary Restyled - Woods & Pears 95-5028 (862x1280)
Cole & Son — Con­tem­po­rary Restyled — Woods & Pears 955028 (862×1280)
Contemporary Restyled - Cow Parsley - 95-9049 (688x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Cow Pars­ley — 959049 (688×1280)
Contemporary Restyled - Cow Parsley - 95-9050 (747x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Cow Pars­ley — 959050 (747×1280)
Contemporary Restyled - Orchid - 95-10054 (702x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Orchid — 9510054 (702×1280)
Contemporary Restyled - Orchid - 95-10057 (717x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Orchid — 9510057 (717×1280)
Contemporary Restyled - Flamingos - 95-8045 (588x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Flamin­gos — 958045 (588×1280)
Contemporary Restyled - Flamingos - 95-8046 (603x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Flamin­gos — 958046 (603×1280)
Contemporary Restyled - Hicks Grand - 95-6038 (749x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Hicks Grand — 956038 (749×1280)
Contemporary Restyled - Hicks Grand - 95-6033 (704x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Hicks Grand — 956033 (704×1280)
Contemporary Restyled - Hicks Grand - 95-6037 (624x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Hicks Grand — 956037 (624×1280)
Contemporary Restyled - Hicks Hexagon - 95-3016 (705x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Hicks Hexa­gon — 953016 (705×1280)
Contemporary Restyled - Hicks Hexagon - 95-3017 (726x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Hicks Hexa­gon — 953017 (726×1280)
Contemporary Restyled - Malabar - 95-7041 (700x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Mal­abar — 957041 (700×1280)
Contemporary Restyled - Malabar - 95-7043 (726x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Mal­abar — 957043 (726×1280)
Contemporary Restyled - Palm Jungle - 95- 1006 (555x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Palm Jun­gle — 951006 (555×1280)
Contemporary Restyled - Palm Jungle - 95-1005 (701x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Palm Jun­gle — 951005 (701×1280)
Contemporary Restyled - Palm Jungle - 95-1007 (636x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Palm Jun­gle — 951007 (636×1280)
Contemporary Restyled - Pompeian - 95-11062 (693x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Pom­peian — 9511062 (693×1280)
Contemporary Restyled - Pompeian - 95-11061 (728x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Pom­peian — 9511061 (728×1280)
Contemporary Restyled - Rajapur - 95-2014 (714x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Rajapur — 952014 (714×1280)
Contemporary Restyled - Rajapur - 95-2063 (691x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Rajapur — 952063 (691×1280)
Contemporary Restyled - Water Lily - 95-4024 (912x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Water Lily — 954024 (912×1280)
Contemporary Restyled - Water Lily - 95-4026 (761x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Water Lily — 954026 (761×1280)
Contemporary Restyled - Woods - 95-5031 (605x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Woods — 955031 (605×1280)
Contemporary Restyled - Woods - 95-5027 (691x1280)
Con­tem­po­rary Restyled — Woods — 955027 (691×1280)

Złote gruszki rosną na sos­nach! Flamingi dos­to­jnie buszuja w szuwarach. Liś­cie palm zamienią twoje mieszkanie w zielony, spoko­jny zakątek. Dostępne dwa rodzaje liści o nazwie Palm i Palm jun­gle. Lilie wodne, kwiaty oraz geom­e­tryczne plas­try miodu.

Link do kolekcji strona pro­du­centa http://​www​.cole​-and​-son​.com/​e​n​/​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​-​242​/