Pres­ti­gious Tex­tiles

cover
cover

Firma Pres­ti­gious Tex­tiles została założona w 1988 roku przez Trevora Hel­li­well początkowo firma dzi­ałała na tere­nie Wielkiej Bry­tanii i Irlandii. Dzisiaj, dociera do klien­tów z całego świata. Pro­dukuje tkaniny oraz tapety.

Polityka prywatności