Dywany i wykładziny szyte na wymiar

Chcąc zapewnić swoim pomieszczeniom atrak­cyjny wygląd, nie można pom­inąć podłóg. Równie ważne jak mate­riał z którego wyko­nane zostało podłoże naszych wnętrz, jest ich pokrycie. Pomocne w dba­niu o drew­ni­ane deski czy pan­ele, jak i nada­jące atrak­cyjny wygląd dywany, wykony­wane są przez naszą firmę po omówie­niu wszys­t­kich szczegółów z klientem.

Ofer­u­jemy zarówno klasy­czne rozwiąza­nia, jak i nowoczesne, będące odpowiedzią na obow­iązu­jące trendy. W obu przy­pad­kach prag­niemy zapewnić naszym klien­tom zad­owole­nie z zakupu. Nasi kon­sul­tanci posi­ada­jący wielo­let­nie doświad­cze­nie, służą radą poma­ga­jąc zaspokoić Państwa oczeki­wa­nia. Wykonu­jemy dywany i wykładziny na wymiar, zapew­ni­a­jąc dostęp do mnóstwa wykończeń i wzorów. Dostępne w ofer­cie naszej firmy pro­dukty firmy JAB to możli­wość łączenia wielu kolorów, liczne zdo­bi­enia i różne wymi­ary taśm wykończeniowych.

Dopełnie­niem dla pięknego drewna, są najwyższej klasy dywany. Ofer­owane przez nas pro­dukty firmy JAB wykony­wane są na zamówie­nie. Mamy pełną dowol­ność wymi­arów i wykończeń. Krawędź dywanu może zostać wyko­nana z kilkudziesię­ciu kolorów taśm polie­strowych, skór i Alcan­tary. Taśma może mieć 8cm , 5cm lub 1cm. Jest mozli­wość połączenia kilku kolorów wykładziny (dywany dwukolorowe w pasy itp). Kole­jnym ele­mentem deko­ra­cyjnym który można zas­tosować są widoczne na zdję­ci­ach kostki w kolorze wykończeń dywanu (lub kon­tratu­ją­cym) lub stalowym.

dywany i wykładziny JAB

Craft_Mesh_048_Det02
Craft_​Mesh_​048_​Det02
Craft_Crochet_048_B_Det
Craft_​Crochet_​048_​B_​Det
Craft_Fringe_071_M
Craft_​Fringe_​071_​M
Craft_Crochet_121_Det01
Craft_​Crochet_​121_​Det01
Craft_Stitch_196_Det
Craft_​Stitch_​196_​Det
Frame_Cord_055_M
Frame_​Cord_​055_​M
Modular_Connect_L_048_M
Modular_​Connect_​L_​048_​M
Modular_Connect_L_121_M
Modular_​Connect_​L_​121_​M
Modular_Connect_S_014_M
Modular_​Connect_​S_​014_​M
Modular_Connect_S_030_M
Modular_​Connect_​S_​030_​M
Modular_Cross_022_M01
Modular_​Cross_​022_​M01
Modular_Cross_196_M
Modular_​Cross_​196_​M
Modular_Cross_295_M
Modular_​Cross_​295_​M
Modular_Cross_Stitch_055_M
Modular_​Cross_​Stitch_​055_​M
carpets_characters-BOW
carpets_​characters-​BOW
carpets_characters-JUNGLE
carpets_​characters-​JUNGLE
carpets_charactersMOVEMENT
carpets_​charactersMOVEMENT
carpets_characters-SCALE
carpets_​characters-​SCALE
carpets_characters-TILES
carpets_​characters-​TILES
Spotline_01
Spotline_​01
Spotline_02
Spotline_​02
Spotline_03
Spotline_​03
Spotline_04
Spotline_​04
tep_bord_astoria_01
tep_​bord_​astoria_​01
tep_borduere_plaza2
tep_​borduere_​plaza2
tep_borduere_ria
tep_​borduere_​ria
tep_coco_cintia
tep_​coco_​cintia
tep_coco_Curly
tep_​coco_​Curly
tep_coco_curly_bord
tep_​coco_​curly_​bord
tep_coco_loft_corner
tep_​coco_​loft_​corner
tep_coco_vela
tep_​coco_​vela
tep_coco_VelaLine5
tep_​coco_​VelaLine5
tep_natur_chess_02
tep_​natur_​chess_​02
tep_natur_citystripe_02
tep_​natur_​citystripe_​02
tep_natur_fuego
tep_​natur_​fuego
tep_natur_lodge_01
tep_​natur_​lodge_​01
tep_natur_multi_02
tep_​natur_​multi_​02
tep_natur_nature_01
tep_​natur_​nature_​01
tep_natur_ritz_01
tep_​natur_​ritz_​01
tep_natur_zoom_01
tep_​natur_​zoom_​01
tep_natura_bond_01
tep_​natura_​bond_​01
tep_natura_eaton_01
tep_​natura_​eaton_​01
tep_natura_jamaica_01
tep_​natura_​jamaica_​01
tep_natura_pebbles_02
tep_​natura_​pebbles_​02
tep_natura_tropic_01
tep_​natura_​tropic_​01
tep_paspel_01
tep_​paspel_​01
tep_paspel_02
tep_​paspel_​02
tep_paspel_ria_cinta
tep_​paspel_​ria_​cinta
tep_squares_01
tep_​squares_​01
tep_stripes_ria_cinta
tep_​stripes_​ria_​cinta
tep_synthetik_easy_01
tep_​synthetik_​easy_​01
SCRATCHED-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm1
SCRATCHED-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm1
RED-THREAD-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm1
RED-THREAD-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm1
SCRATCHED-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
SCRATCHED-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
SPLASH-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
SPLASH-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
SURFACE-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
SURFACE-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
BENEATH-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
BENEATH-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
DROP-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
DROP-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
RED-THREAD-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm
RED-THREAD-by-Staffan-Tollgård-for-JAB-Anstoetz-Red-Thread-Collection-from-£695-sqm

Kat­a­log dywanów Jab COSY zobacz katalog

DYWANY SCION

SCION to nowa, bry­tyjska marka z mate­ri­ałami wykończeniowymi o orzeźwia­ją­cym charak­terze . Kolekcje firmy Scion są przez­nac­zone dla świadomego trendów klienta i zapro­jek­towane z myślą o obec­nej modzie. Scion ma w swo­jej ofer­cie przys­tępne cenowo dywany, tkaniny i tapety.

1-Scion-Rugs-Carousel
1-​Scion-​Rugs-​Carousel
SCI-MrFox-25303-SFEER-B
SCI-​MrFox-​25303-​SFEER-​B
SCI-MrFox-25304-SFEER
SCI-​MrFox-​25304-​SFEER
SCI-MrFox-25306-SFEER_A
SCI-​MrFox-​25306-​SFEER_​A
Mr-fox-Aqua-1386-new
Mr-​fox-​Aqua-​1386-​new
Scion-Cedar-2-chilli-rug-luxurious-wool-hand-woven-rug-designer-rug
Scion-​Cedar-​2-​chilli-​rug-​luxurious-​wool-​hand-​woven-​rug-​designer-​rug
SCI-Cedar-24605-SFEER
SCI-​Cedar-​24605-​SFEER
Scion-Rugs-Cedar-Cobalt-24608
Scion-​Rugs-​Cedar-​Cobalt-​24608
SCI-Spike-26804-SFEER-A
SCI-​Spike-​26804-​SFEER-​A
Scion-Rugs-Spike-Pumice-26804
Scion-​Rugs-​Spike-​Pumice-​26804
SCI-Modul-26704-SFEER-B
SCI-​Modul-​26704-​SFEER-​B
Scion-Rugs-Modul-Damson-26700
Scion-​Rugs-​Modul-​Damson-​26700
4-Scion-Rugs-Carousel
4-​Scion-​Rugs-​Carousel
Scion-Rugs-Lohka-Poppy-25800
Scion-​Rugs-​Lohka-​Poppy-​25800
SCI-Raita-24701-SFEER
SCI-​Raita-​24701-​SFEER
Scion-Riata-hand-woven-rug-luxurious-rug
Scion-​Riata-​hand-​woven-​rug-​luxurious-​rug
Scion-Rugs-Raita-Kiwi-24707
Scion-​Rugs-​Raita-​Kiwi-​24707
Scion-Rugs-Raita-Citrus-24700
Scion-​Rugs-​Raita-​Citrus-​24700
Scion-Rugs-Raita-Taupe-24701
Scion-​Rugs-​Raita-​Taupe-​24701
SCI-Yoki-25608-SFEER
SCI-​Yoki-​25608-​SFEER
Yoki-Spice-1386-new
Yoki-​Spice-​1386-​new
SCI-Overall-SFEER-A
SCI-​Overall-​SFEER-​A
SCI-Diva-26302-SFEER
SCI-​Diva-​26302-​SFEER
SCI-Navajo-26402-SFEER-A
SCI-​Navajo-​26402-​SFEER-​A
SCI-Groove-25704-SFEER-A
SCI-​Groove-​25704-​SFEER-​A
SCI-Kaleido-26000-SFEER-B
SCI-​Kaleido-​26000-​SFEER-​B
SCI-Rivi-26905-SFEER
SCI-​Rivi-​26905-​SFEER
Medini-sunset-roomset
Medini-​sunset-​roomset
DYWANY CHRIS­T­IAN LACROIX

Tego pro­jek­tanta nie trzeba nikomu przed­staw­iać, bardzo odważne wzor­nictwo i sza­lona kolorystyka to dom­ena Chris­tiana Lacroix. Kolekcje dywanów , tkanin i tapet pow­stały we spółpracy z bry­tyjską marką Design­ers Guild

christian_lacroix_dywan_souk_
christian_​lacroix_​dywan_​souk_​
DYWAN CHRISTIAN LACROIX BUTTERFLY PARADE OPALIN
DYWAN CHRIS­T­IAN LACROIX BUT­TER­FLY PARADE OPALIN
DYWAN CHRISTIAN LACROIX ECLATS DE ROSES NACRE
DYWAN CHRIS­T­IAN LACROIX ECLATS DE ROSES NACRE
DYWAN CHRISTIAN LACROIX PASEO JAIS
DYWAN CHRIS­T­IAN LACROIX PASEO JAIS
DYWAN CHRISTIAN LACROIX TEMPERA GARANCE
DYWAN CHRIS­T­IAN LACROIX TEM­PERA GARANCE
dywan MANAOS PERROQUET
dywan MAN­AOS PERROQUET
MANAOS PERROQUET
MAN­AOS PERROQUET
dywan MASCARADE ARLEQUIN
dywan MAS­CA­RADE ARLEQUIN
dywan GRAND TOUR TOMETTE srednica 250cm
dywan GRAND TOUR TOMETTE sred­nica 250cm