Tapety deko­ra­cyjne — czy warto na nie postawić?

Tapety deko­ra­cyjne to zde­cy­dowanie jeden z bardziej trady­cyjnych sposobów na deko­rowanie wnętrz. W sklepach wybór wzorów, kolorów i fak­tur jest spory. Obec­nie tapety stosować można już nie tylko w salonie czy syp­i­alni, ale również w łazience czy kuchni.

Dobrze wytapetowane wnętrze prezen­tuje się zawsze este­ty­czne i efek­townie. Dostępne w sklepach tapety deko­ra­cyjne różnią się sposobem mon­tażu oraz możli­woś­ci­ami zas­tosowa­nia w różnych rodza­jach pomieszczeń. Wszys­tkie jed­nak doskonale kryją wszelkie niedoskon­ałości i nierówności ściany, a przy tym wprowadzają do wnętrza przy­tulny nas­trój. Od lat jed­nym z najpop­u­larniejszych rozwiązań są oczy­wiś­cie tapety w wer­sji papierowej, które wykony­wane są z jed­nej lub dwóch warstw tego surowca. Z uwagi na niską cenę i sze­roki wybór stosowane są przede wszys­tkim w poko­jach dziecię­cych i sypialniach.

Ciekawą propozy­cję stanowią również tapety deko­ra­cyjne winy­lowe, które są zmy­walne i odporne na wiele zabrudzeń. Zewnętrzna strona takich tapet pokry­wana jest winylem, który łatwo można czyś­cić przy pomocy środ­ków chemicznych. Takie tapety świet­nie radzą sobie w kuchni i łazience, gdzie są narażone na częsty kon­takt z wodą czy tłuszczem. W sklepach sprzedawane są w dwóch rodza­jach — płaskie z błyszczącą powłoką oraz spi­enione. Te drugie świet­nie maskują wszys­tkie nierówności na ścianie. Poza tym w kuchni warto postawić na tapety z włókna szk­lanego, które są odporne nie tylko na wodę, ale i ogień. Można je też czyś­cić i szorować.

Tapety deko­ra­cyjne doskonale sprawdzają się w poko­jach dziecię­cych. Maluchy i nas­to­latki lubią zmieniać wys­trój swo­jego pokoju wraz z modą oraz zami­aną włas­nych zain­tere­sowań. W takiej sytu­acji dobrym pomysłem są tapety na fizelinie, a więc tworzy­wie sztucznym wyko­nanym z drob­nych włókien tek­styl­nych czy celu­lo­zowych. Są one łatwe w mon­tażu i demon­tażu. Poza tym sprzedawane są w wielu wer­s­jach kolorysty­cznych i wzo­rach do wyboru. Bez więk­szego prob­lemu znaleźć więc można w sklepie model odpowiedni dla dziecka.