• ECO FRONT

  Trzy pro­jek­tan­tki stworzyły kolekcję: Char­lotte von der Lancken, Sofia Lagerkvist, Anna Lindgren.

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Tapety wyglą­dają jak rysowane ołówkiem, utrzy­mane w sub­tel­nej styl­istyce skandynawskiej.

  Read more
 • Clarke & Clarke
  Clarke & Clarke

  Kolekcja Travi­ata, ang­iel­skiej marki Clarke&Clarke inspirowana jest kolorami morza śródziem­nego. żakardy, haftowane adamaszki. Geometr­nia, pasy, ornamenty.

 • Cole & Son
  Cole & Son

  Firma pow­stała w 1873roku w północ­nym Lon­dynie, w okol­icy słynącej z licznych drukarni tapet ści­en­nych. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności firma kładła duży nacisk na wysoką jakość druku. Zdobyła uznanie również dzięki wiernemu odt­warza­niu his­to­rycznych wzorów tapet dekoracyjnych.

 • Eijffinger-Masterpice
  Eijffinger-​Masterpice

  Kolekcja tapet Mas­ter­piece inspirowana malarst­wem flamandzkim.

 • Kolekcja Lohko
  Kolekcja Lohko

  Kolekcja tapet Lohko marki Scion to zabawna geome­tria w pastelowych kolorach.

 • Ashford Tropics
  Ash­ford Tropics

  Tropikalne rośliny w twoim domu! Wakacje cały rok z Ash­ford Trop­ics marki York

 • Jaime Hayon - ECO
  Jaime Hayon — ECO

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Kolekcja Front tworzy tan­dem z kolekcją Eco Jaime Hayon który jest znanym hisz­pańskim pro­jek­tan­tem. Zabawa i deko­racja scian w jednym!

 • Kolekcja ART DECO
  Kolekcja ART DECO

  Wyjątkowa ele­gancja w kolekcji Diva marki JAB. Wyjątkowe wzory i wyszukane tkaniny.

  Kolekcja na miarę Wielkiego Gats­biego. To połącze­nie klasyki z nowoczes­noś­cią, poz­woli stworzyć nieza­pom­ni­ane wnętrze!

Karnisze

Kar­nisze


Kar­nisze drążkowe, linkowe, szynowe i elek­tryczne dostępne w naszej ofer­cie Nas…

Żaluzje, plisy, rolety

Żaluzje, plisy, rolety


Atrak­cyjne wiz­ual­nie i funkcjon­alne rolety oraz żaluzje drew­ni­ane Sku­pi­a­jąc dzi…

Tapety

Tapety


TAPETY DEKO­RA­CYJNE Deko­ra­cyjne tapety flizeli­nowe i foto­tapety nadadzą …

AGD Miele

AGD Miele


WYPRZEDAŻ EKSPOZY­CJI !! Sprawdź naszą ofertę pro­duk­tów AGD MIELE Działaniami, …

pokoje dziecinne

pokoje dziecinne


Pokój dziecięcy – świat małych i wiel­kich marzeń Każde dziecko prag­nie mieć pok…

Oświetlenie

Oświ­etle­nie


Jako dopełnie­nie naszej oferty pro­ponu­jemy Państwu oświ­etle­nie czołowych produce…

Deko­racja okien sposobem na atrak­cyjne wnętrza

Siedz­ibą firmy Ardeko jest Warszawa, zaś naszym Klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę w zakre­sie aranżacji wnętrz Warszawa. Setki pro­duk­tów oraz różnorod­ność dostęp­nych wzorów i kolorów poz­woli stworzyć wys­trój w pełni odpowiada­jący Państwa wyma­gan­iom. Dodatkowo pro­ponu­jemy pomoc w wyborze, zapew­ni­amy szy­cie oraz mon­taż wybranych pro­duk­tów. W przy­padku więk­szych zamówień jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego miejsca w naszym kraju w celu real­iza­cji zlecenia.

Aranżacja wnętrz jest niezwykle pra­cochłon­nym i wyma­ga­ją­cym zaan­gażowa­nia pro­ce­sem. Deko­racja okien, nieod­zowny ele­ment nada­nia pomieszcze­niu wyjątkowego charak­teru, ciąg­nie za sobą konieczność dobra­nia odpowied­niej tkaniny na zasłony, pro­duk­tów chronią­cych przed słońcem i pasu­ją­cych do wnętrza firanek. Łączy się to z wiel­o­godzin­nymi poszuki­wa­ni­ami i poz­nawaniem specy­fikacji pro­duk­tów dostęp­nych na rynku.

Aby oszczędzić sporo czasu, a przy tym pieniędzy, warto sko­rzys­tać z oferty naszej firmy, obe­j­mu­jącej tapety poko­jowe, foto­tapety, rolety rzym­skie, żaluzje i wiele innych pro­duk­tów pomoc­nych przy aranżacji pomieszczeń. Pro­fesjon­alny deko­ra­tor wnętrz Warszawa doradzi, zapro­ponuje gotowe rozwiąza­nia, a doświad­c­zona ekipa mon­tażowa „dop­nie” zlece­nie na ostatni guzik. Odwiedź naszą siedz­ibę w Warsza­wie bądź skon­tak­tuj się z nami tele­fon­iczne – uzgod­nimy warunki współpracy na dogod­nych dla Państwa warunkach.