Osborne & Little

Osborne & Lit­tle jest jedną z wiodą­cych marek w świecie tkanin i wzor­nictwa tapet. Utrzy­muje swą rep­utację ze względu na innowa­cyjność i jakość. Firma Osborne & Lit­tle stała się jedną z najwięk­szych bry­tyjs­kich marek, glob­al­nie rozpoz­nawal­nych i szanowanych. Osborne & Lit­tle rozpoczęła dzi­ałal­ność w Lon­dynie w lat­ach sześćdziesią­tych, kiedy to Peter Osborne i jego szwagier Antony Lit­tle odnieśli sukces swą pier­wszą sze­roko uznaną kolekcją ręcznie drukowanych tapet. Od ponad czterech dekad tkaniny i tapety Osborne & Lit­tle wyz­naczają świa­towe trendy w pro­jek­towa­niu wnętrz.

Link do strony pro­du­centa http://​www​.osborne​an​dlit​tle​.com/​p​r​o​d​u​c​t​s​-​a​n​d​-​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​s​/​w​a​l​l​c​o​v​e​r​i​n​g​s