Verticale-​Jasno

JASNO Swings (30)www
JASNO Swings (30)www
JASNO Swings (34)www
JASNO Swings (34)www
JASNO Swings (38)www
JASNO Swings (38)www
JASNO Swings 36)www
JASNO Swings 36)www
JASNO Swings (24)www
JASNO Swings (24)www
JASNO Swings (28)www
JASNO Swings (28)www

Żaluzje JASNO typu swings nie są zatem zwykłymi lame­lami pio­nowymi. Dzięki wyjątkowemu i ory­gi­nal­nemu sys­te­mowi obra­ca­nia w Państwa domu zagości typowy pro­dukt JASNO. Z pasją do per­fekcji i dbałoś­cią o detale nada­jemy lamelom nowe życie. Ostat­nio nagrod­zone iF Design Award za niepow­tarzalne wzornictwo !

Mogą Państwo wybrać spośród pięknej palety mod­nych oraz pod­sta­wowych kolorów i mate­ri­ałów lub też zde­cy­dować się na kon­trast i zas­tosować lamele w dwóch różnych kolorach, które będą poruszały się naprzemi­en­nie. Żaluzje typu swings, podob­nie jak nasze shut­tersy czy żaluzje, wykony­wane są na wymiar i dostępne w wielu różnych opcjach.

Mate­riał

Żaluzje JASNO typu swings dostępne są w różnych stop­ni­ach trans­par­ent­ności. W ofer­cie zna­j­duje się także kilka rodza­jów mate­ri­ałów. W ten sposób w każdej przestrzeni można stworzyć odpowiedni efekt świ­etlny, a także zapewnić pożą­dany poziom pry­wat­ności przy pomocy lameli pio­nowych. Pon­adto wszys­tkie mate­ri­ały, z których wykony­wane są lamele, są ogniotrwałe.

 • Papier tkany (82% papieru i 18% poliestru): solidny, trwały wygląd. Dostępne w wer­sji półprzezroczys­tej (a więc niezaciemniającej)
 • 100% poliestru: ładny mate­riał o delikat­nej, lecz wytrzy­małej struk­turze. Tego rodzaju żaluzje typu swings zapew­ni­ają najwięk­szą prywatność
 • 100% tre­vira cs: są to najbardziej trans­par­entne żaluzje typu swings dzięki delikat­nej struk­turze tego wysok­iej jakości materiału

Kilka słów na temat lameli pionowych

 • Mate­riał: lamele wyko­nane z tkaniny: papier tkany lub luk­su­sowy mate­riał z poliestru
 • Kolory: 20 kolorów, od kości sło­niowej po głęboką czerń, od oli­wkowego po dżin­sowy błękit
 • Sze­rokość lameli: 89 lub 127 mm
 • Pry­wat­ność: dostępne w 3 opc­jach trans­par­ent­ności — od znacznego zaciem­nienia po duży dopływ światła
 • Szyna górna: szyna wykończeniowa dostępna jest w 2 ele­ganc­kich kolorach: białym matowym lub alu­min­iowym matowym
 • Łań­cuszek do reg­u­lacji: jas­noszary, solidny łań­cuszek pasu­jący do każdego koloru lameli. Jest on wyposażony w chroniący dzieci sys­tem zry­wa­nia, który otwiera się w razie zagrożenia
 • Sznurek: w kolorze jas­noszarym, służy do prze­suwa­nia lameli w lewą lub prawą stronę
 • Obciążnik: obciążnik zna­j­du­jący się pod lamelą ogranicza w jak najwięk­szym stop­niu powiewanie lame­lami. Obciążnik ten jest obszyty tkan­iną, dzięki czemu posi­ada on trwały wygląd
 • Wyko­nanie na wymiar: Prosty wygląd sprawia, że żaluzje typu swings ide­al­nie nadają się do dużych okien. Mogą one również zostać zas­tosowane w drzwiach prze­suwnych, w domu, biurze, hotelu, domu waka­cyjnym… Możli­wości są niemalże nieskońc­zone, gdyż pro­dukt ten wykony­wany jest na wymiar
 • Czas real­iza­cji: żaluzje pro­dukowane są w Holandii, a czas dostawy wynosi około 5 tygodni
 • Gwarancja: 3 lata na szynę i ele­menty z tworzywa sztucznego, 2 lata na materiał