Osborne & Little

Osborne & Lit­tle jest jedną z wiodą­cych marek w świecie tkanin i wzor­nictwa tapet. Utrzy­muje swą rep­utację ze względu na innowa­cyjność i jakość. Firma Osborne & Lit­tle stała się jedną z najwięk­szych bry­tyjs­kich marek, glob­al­nie rozpoz­nawal­nych i szanowanych. Osborne & Lit­tle rozpoczęła dzi­ałal­ność w Lon­dynie w lat­ach sześćdziesią­tych, kiedy to Peter Osborne i jego szwagier Antony Lit­tle odnieśli sukces swą pier­wszą sze­roko uznaną kolekcją ręcznie drukowanych tapet. Od ponad czterech dekad  tkaniny i tapety Osborne & Lit­tle wyz­naczają świa­towe trendy w pro­jek­towa­niu wnętrz.

Link do strony producenta http://www.osborneandlittle.com/products-and-collections/wallcoverings

Polityka prywatności