RAMKO

33252large
33252large
33251large
33251large
8f60dd2e287363f8d9ddc879393f8162
8f60dd2e287363f8d9ddc879393f8162
40328large
40328large
47275large
47275large
63366large
63366large
67370large
67370large
12196134_1235677383126080_7982319889819119343_n
12196134_1235677383126080_7982319889819119343_n
dot-kinkiet
dot-kinkiet
dot-zyrandol-w-3
dot-zyrandol-w-3
fin-zyrandol-led
fin-zyrandol-led
flaming-lampa-podlogowa-kolor
flaming-lampa-podlogowa-kolor
lana-zyrandol
lana-zyrandol
owal-lampa-podlogowa
owal-lampa-podlogowa
oxido-talerz-zyrandol
oxido-talerz-zyrandol
royal-donut-zyrandol
royal-donut-zyrandol
royal-lima-zyrandol
royal-lima-zyrandol
sympatica-zyrandol-iii-bordo
sympatica-zyrandol-iii-bordo
targa-zyrandol
targa-zyrandol
traverso-zyrandol
traverso-zyrandol
tuba-zyrandol-standard
tuba-zyrandol-standard

Ofer­owane przez firmę ITALIX pro­dukty oświ­etle­niowe posi­adają wszys­tkie niezbędne atesty, speł­ni­ają europe­jskie stan­dardy oraz obow­iązu­jące na całym świecie surowe normy jakoś­ciowe. http://​www​.italux​.pl/​l​a​m​p​y​-​i​t​a​l​u​x

Nasze początki się­gają 1992 roku (cho­ciaż his­to­ria jest znacznie dłuższa). Wtedy to w Warsza­wie założyliśmy rodzinną firmę. Za cel wyz­naczyliśmy sobie pro­jek­towanie i pro­dukcję najwyższej jakości wyrobów oświ­etle­niowych, które miały za zadanie sprostać nowym realiom, tworzącemu się rynkowi wyma­ga­jącego i świadomego kon­sumenta. Stąd też pro­jek­tu­jąc i pro­duku­jąc nasze lampy korzys­tamy ze sty­lowych i wysoko­gatunkowych mate­ri­ałów, takich jak tkaniny abażurowe pochodzące od wiodą­cych europe­js­kich pro­du­cen­tów, forniry nat­u­ralne, kamie­nie półs­zla­chetne, szkło lodowe, szkło witrażowe. Idąc z duchem czasu ofer­u­jemy także nowoczesne, deko­ra­cyjne oświ­etle­nie led. Wszys­tko to pozwala nam przed­staw­iać renomowany pro­dukt, który speł­nia państwa wyma­gania odnośnie jakości, wzor­nictwa i stylu. Pod­czas pro­dukcji lampy pod­dawane są kilkustop­niowej kon­troli jakości, zanim wyruszą w świat, by ozd­abiać i oświ­et­lać wnętrza.

http://​www​.ramko​.com​.pl/​p​l​/​11​-​o​s​w​i​e​t​l​e​n​i​e

Polityka prywatności